Ergon MyFloor

Maak hier uw keuze

Permanente belasting
kN/m2


Veranderlijke belasting
kN/m2


Druklaag
mm


Brandweerstand
min


Gebruiksklasse
klasse


Omgevingsklasse
klasse


Norm
type


Info

Ergon heeft een uitgebreid assortiment prefab betonnen vloeren voor iedere toepassing. We hebben deze applicatie ontwikkeld om u te helpen in het kiezen van de meest geschikte vloertype voor uw project.

Voer uw criteria in en wij geven u een overzicht van de meest geschikte type vloeren uit ons assortiment. Hierna heeft u de mogelijkheid bij ons een offerte aan te vragen. Bij vragen staat ons professioneel team voor u klaar. De verstrekte informatie is louter informatief maar kan u verder helpen in de zoektocht naar de perfecte prefab vloer.

Contact

Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om uw vraag of opmerkingen op te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

We zorgen voor een strikte naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in het belang betreffende het respect van de persoonlijke levenssfeer:

 • U kunt op elk moment uw persoonlijke gegevens inzien en/of aanpassen door ons te contacteren via eb.nogre@roolfym
 • Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld - Gebruiksvoorwaarden
 • Wij zullen geen persoonlijke informatie aan derden verkopen of verstrekken tenzij de wet ons hiertoe verplicht of bij beslissing van de ter zake bevoegde rechtbanken

Gebruiksvoorwaarden

CRH STRUCTURAL CONCRETE BELGIUM NV SERVICEVOORWAARDEN

Dank u voor het gebruik van de MyFloor Mobiele Applicatie (de Applicatie). Deze servicevoorwaarden (de Voorwaarden) omvatten uw gebruik en de toegang tot onze software (de Services). Ons privacybeleid licht toe hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken. Door gebruik te maken van onze Services, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en met ons privacybeleid. Indien u onze Services gebruikt voor een organisatie, gaat u met deze Voorwaarden akkoord in naam van die organisatie.

De afschuiving, de doorbuiging en de eigen frequentie maken geen deel uit van een berekening binnen deze toepassing.

 1. Toegang tot de Applicatie

  Het is uw verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat uw computer of mobiel apparaat voldoet aan alle nodige technische specificatie om toegang te krijgen tot de Applicatie en deze te gebruiken.

 2. Werking van de Applicatie

  Wij kunnen een continue, ononderbroken en een foutloze werking van de Applicatie niet garanderen. Het kan voorkomen dat alle, of bepaalde functies, delen of inhoud van de Applicatie niet beschikbaar zijn (al dan niet gepland) of door ons gewijzigd, onderbroken of ingetrokken worden, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving. U gaat er mee akkoord dat wij, noch voor u, noch voor een derde, aansprakelijk zijn voor elke onbeschikbaarheid, wijziging, onderbreking of intrekking van de Applicatie of bepaalde functies, delen of inhoud van de Applicatie.

 3. Wat u mag doen

  U mag de Applicatie enkel gebruiken voor uw eigen intern zakelijk gebruik en alleen overeenkomstig deze voorwaarden. Afhankelijk van de volgende secties, kan u de inhoud van de Applicatie oproepen en weergeven op een computer of mobiel toestel.

 4. Wat u niet mag doen

  Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, is het verboden:

  • een product, applicatie of dienst (noch voor uzelf noch voor iemand anders) te creëren die tracht dezelfde of gelijkaardige functionaliteiten als de Applicatie aan te bieden;
  • de Applicatie opnieuw uit te geven, te verdelen of toe te zenden;
  • de Applicatie te kopiëren of op te slaan, behalve voor uw eigen persoonlijk en niet commercieel gebruik, en dat dit incidenteel voorkomt bij het normale gebruik van uw mobiel toestel;
  • de Applicatie op te slaan op een server of ander opslagapparaat dat verbonden is met een netwerk of een database te creëren door systematisch data van de Applicatie te downloaden en op te slaan;
  • enige inhoud van de Applicatie te verwijderen of te veranderen, te proberen de beveiliging te omzeilen of de correcte werking van de Applicatie of de servers waarop deze is gehost te verhinderen, of
  • iets anders te doen dat niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden is toegestaan.

  Je mag de Applicatie en alles wat beschikbaar is door het gebruik van de Applicatie enkel op een verantwoordelijke wijze gebruiken voor wettelijke doeleinden, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften, en niet op een manier dat deze schade zouden toebrengen aan de naam en reputatie van ons of van enige van onze partners of filialen.

  Alle in deze Voorwaarden verleende rechten zullen onmiddellijk beëindigd worden in geval van inbreuk op een van deze rechten.

 5. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten in de Applicatie en in de inhoud van de Applicatie (inclusief tekst, afbeeldingen, software, foto's en andere afbeeldingen, video's, geluiden, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Niets in deze voorwaarden geeft u rechten in enig intellectueel eigendom dat eigendom is van ons of onze licentiegevers en u erkent dat u geen eigendomsrechten verkrijgt door de Applicatie te downloaden of te gebruiken. Als u de Applicatie wilt afdrukken of opslaan, zoals deze door deze voorwaarden is toegestaan, moet u ervoor zorgen dat alle vermeldingen van het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten die in de oorspronkelijke inhoud zijn opgenomen, worden gereproduceerd.

 6. Inhoud en het beoogde gebruik ervan

  Wij kunnen het formaat en de inhoud van de Applicatie van tijd tot tijd veranderen. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Applicatie op een "zoals is" en "als beschikbaar" basis en op eigen risico is. Hoewel we ervoor zorgen dat alle informatie die in de applicatie voorkomt, behalve door de gebruiker gegenereerde inhoud, juist is, is het niet de bedoeling dat het gaat om informatie of advies waarop men kan vertrouwen.

  De Applicatie is niet bedoeld

  • om de basis van een advies of aanbeveling, professioneel of wat dan ook te vormen;
  • om een van uw eigen berekeningen te vervangen;
  • om gebruikt te worden bij of met betrekking tot
   • een aankoop of gebruik van de producten en diensten beschreven in de Applicatie
   • het ontwerp, de fabricage, de constructie of reparatie van een structuur of faciliteit of in verband waarmee een beschreven product of dienst kan worden gebruikt.

  Wij bieden geen enkele garantie wat betreft nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, geschiktheid voor het doel of originaliteit van de inhoud van de Applicatie en de Services en alle geïmpliceerde garanties, voorwaarden en andere bepalingen worden hierbij, voor zover de wet dit toelaat, uitgesloten. Voor zover de wet het toelaat, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Applicatie en de Services door u of door iemand anders of van het vertrouwen van de inhoud ervan.

  Wij kunnen en garanderen niet dat de inhoud van de Applicatie vrij is van virussen en/of andere codes die verontreinigende of vernietigende elementen kunnen bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om gepaste beveiligingen te implementeren, inclusief antivirus en andere beveiligingscontroles, om aan uw specifieke eisen te voldoen met betrekking tot de veiligheid en de betrouwbaarheid van de inhoud.

 7. Regelgeving en geschillenbeslechting

  Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit, of in verband met deze Voorwaarden, wordt verwezen naar de exclusieve jurisdictie van het gerechtshof van Brussel, België.

 8. Volledige overeenkomst

  Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vernietigen en vervangen eventuele andere voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of voorwaarden die van toepassing zijn op het onderwerp van deze Voorwaarden. Aan deze Voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

 9. Uw persoonlijke informatie

  Het gebruik van uw persoonlijke informatie die aan ons wordt voorgelegd (via onze website of hoe dan ook) wordt geregeld door ons privacybeleid.

 10. Contact opnemen met ons

  Stuur eventuele vragen over deze Voorwaarden of eventuele problemen met betrekking tot deze Applicatie per e-mail naar eb.engiolretuodohce@roolfym of eb.nogre@roolfym